મરચાંનો ભૂકો

  • ચાઇના સૂકા લાલ મરચાંનો ભૂકો મરીના ટુકડા

    ચાઇના સૂકા લાલ મરચાંનો ભૂકો મરીના ટુકડા

    છીણેલું લાલ મરચું અથવા લાલ મરીના ટુકડા એ એક મસાલા અથવા મસાલા છે જેમાં સૂકા અને છીણેલા (જમીનની વિરુદ્ધ) લાલ મરચાંના મરીનો સમાવેશ થાય છે.આ મસાલો મોટાભાગે લાલ મરચું-પ્રકારના મરીમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જોકે વ્યાપારી ઉત્પાદકો વિવિધ પ્રકારની વિવિધ જાતોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, સામાન્ય રીતે 30,000-50,000 સ્કોવિલ એકમની શ્રેણીમાં.ઘણીવાર બીજનો ઉચ્ચ ગુણોત્તર હોય છે, જે ભૂલથી માનવામાં આવે છે કે તેમાં સૌથી વધુ ગરમી હોય છે.કચડી લાલ મરીનો ઉપયોગ ખાદ્ય ઉત્પાદકો દ્વારા અથાણાંના મિશ્રણો, ચાઉડર, સ્પાઘેટ્ટી સોસ, પિઝા સોસ, સૂપ અને સોસેજમાં થાય છે.

    અમારા મરીના ટુકડા એ સૂકા અને છીણેલા લાલ મરીનું પ્રીમિયમ મિશ્રણ છે જે તમારી વાનગીઓમાં મસાલેદાર કિક અને તેજસ્વી રંગ ઉમેરે છે.એપ્લિકેશન: અમારા મરીના ટુકડા માંસ, જગાડવો, સૂપ, સ્ટ્યૂ અને વધુ માટે યોગ્ય છે.તેનો ઉપયોગ મસાલેદાર મરીનેડ્સ, ડીપ્સ અને ચટણીઓ બનાવવા માટે પણ થઈ શકે છે